Integritetspolicy

Introduktion

När du besöker vår webbplats samlas information in om dig, som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och för att skapa mer värde för annonserna som visas på sidan. Om du inte vill att information ska samlas in om dig bör du radera dina cookies och avstå från vidare användning av webbplatsen. I avsnitten nedan har vi utvecklat vilken typ av information som samlas in, dess syfte och vilka tredje parter som har tillgång till den.

Cookies
Webbplatsen använder "cookies", vilket är en textfil som sparas på din dator, mobil mm. på liknande sätt i syfte att känna igen det, komma ihåg inställningar, utföra statistik och rikta in annonser. Cookies kan dock inte innehålla skadlig kod som t.ex virus.
Det är möjligt för dig att radera eller blockera cookies. Du kan göra det genom att följa dessa instruktioner: http://minecookies.org/cookiehandtering
Om du följer instruktionerna och tar bort eller blockerar cookies blir annonserna du ser bara mindre relevanta för dig , medan de kommer att dyka upp oftare. Samtidigt kan du också riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt, och att det finns innehåll som du inte kan komma åt.


PERSONLIG INFORMATION

Allmänt
Personlig information är all form av information som till viss del kan hänföras till dig. När du använder vår webbplats samlar vi in ​​och behandlar en rad sådan information. Det händer t.ex.t.ex genom vanliga interaktioner på webbplatsen, såsom när du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i en tävling/enkät, registrerar dig som ny användare/prenumerant eller genom annan användning av tjänster eller köp via vår webbplats.

Vi samlar och behandlar vanligtvis följande typer av information: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plats och vilka sidor du klickar på. I den mån du själv ger uttryckligt samtycke och själv anger uppgifterna behandlar vi även: Namn, telefonnummer, e-post, adress och betalningsuppgifter. Detta händer vanligtvis när du skapar en inloggning eller när du gör ett köp på webbplatsen.

Säkerhet
Vi behandlar dina personuppgifter säkert och konfidentiellt i enlighet med tillämplig lagstiftning, inklusive personuppgiftsförordningen och dataskyddslagen.
Din information kommer endast att användas för det ändamål för vilket den samlades in och kommer att raderas när detta ändamål har uppfyllts eller inte längre är relevant.
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder mot att din information oavsiktligt eller olagligt raderas, publiceras, går förlorad, försämras eller kommer till obehöriga personers kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen.

Syfte
Informationen används för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som är mest relevanta för dig, för att registrera dina köp och betalningar och för att kunna tillhandahålla dig med de tjänster du har efterfrågat, som att ta emot nyhetsbrev. Dessutom använder vi informationen för att optimera och förbättra våra tjänster och innehåll.

Lagringsperiod
Vi behåller information under den period som lagen tillåter och vi raderar den när den inte längre är nödvändig eller relevant. Perioden beror på informationens art och anledningen till lagringen. Det är därför inte möjligt att ge en generell tidsram för när uppgifter raderas.

Utlämnande av information
Uppgifter om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och ev. klickar på, geografisk plats, kön och ålderssegment osv.w vidarebefordras till tredje part i den mån informationen är känd och om vi använder oss av tredje part. Du kan se vilka tredje parter som är inblandade i avsnittet om Cookies ovan. Informationen används för riktad reklam.

Vi använder också ett antal tredje parter för att lagra och behandla data. Dessa behandlar endast information för vår räkning och får inte använda den för sina egna syften.

Utlämnande av personuppgifter som namn och e-post etc.m kommer bara att ske om du själv ger ditt samtycke till det. Vi använder endast databehandlare inom EU eller i länder som kan ge din information tillräckligt skydd.

Insikt och klagomål
Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig i ett gemensamt format (dataportabilitet). Du kan också när som helst invända mot att informationen används. Du kan också återkalla ditt samtycke för att uppgifter om dig ska behandlas. Om uppgifterna som behandlas om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade eller raderade. Förfrågningar om detta kan göras till: . Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du även möjlighet att kontakta Datatilsynet.
Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter eller att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter kan du även skicka en begäran om detta till den ovan nämnda e-postadressen.

×