Integritetspolicy

Introduktion

När du besöker vår webbplats samlas information om dig in, som används för att anpassa och förbättra vårt innehåll och för att skapa mer värde med annonserna som visas på sidan. Om du inte vill att information om dig ska samlas in bör du radera dina cookies och avstå från vidare användning av webbplatsen. I avsnitten nedan har vi utvecklat vilken typ av information som samlas in, dess syfte och vilka tredje parter som har tillgång till den.

Småkakor
Webbplatsen använder "cookies", vilket är en textfil som lagras på din dator, mobil mm. på liknande sätt i syfte att känna igen det, komma ihåg inställningar, utföra statistik och rikta in annonser. Småkakor får dock inte innehålla skadlig kod som t.ex. virus.
Det är möjligt för dig att radera eller blockera cookies. Du kan göra detta genom att följa dessa instruktioner: http://minecookies.org/cookiehandtering
Om du följer instruktionerna och tar bort eller blockerar cookies blir annonserna du ser bara mindre relevanta för dig samtidigt som de kommer att dyka upp oftare. Samtidigt kan du också riskera att webbplatsen inte fungerar optimalt, och att det finns innehåll som du inte kommer åt.


PERSONLIG INFORMATION

Generellt sett
Personuppgifter är all slags information som till viss del kan hänföras till dig. När du använder vår webbplats samlar vi in och behandlar ett antal sådan information. Det händer t.ex. genom helt vanliga interaktioner på hemsidan, såsom att du anmäler dig till vårt nyhetsbrev, deltar i en tävling/undersökning, registrerar dig som ny användare/prenumerant eller genom annan användning av tjänster eller köp via vår hemsida.

Vi samlar och behandlar vanligtvis följande typer av information: Ett unikt ID och teknisk information om din dator, surfplatta eller mobiltelefon, ditt IP-nummer, geografisk plats och vilka sidor du klickar på. I den mån du ger uttryckligt samtycke och själv anger uppgifterna behandlar vi även: Namn, telefonnummer, e-post, adress och betalningsuppgifter. Detta sker vanligtvis i samband med att du skapar en inloggning eller genom att köpa på sajten.

säkerhet
Vi behandlar dina personuppgifter säkert och konfidentiellt i enlighet med gällande lag, inklusive personuppgiftsförordningen och dataskyddslagen.
Din information kommer endast att användas för det ändamål för vilket den samlades in och kommer att raderas när det syftet har uppfyllts eller inte längre är relevant.
Vi har vidtagit tekniska och organisatoriska åtgärder mot att dina uppgifter oavsiktligt eller olagligt raderas, publiceras, försvinner, försämras eller kommer till obehöriga personers kännedom, missbrukas eller på annat sätt behandlas i strid med lagen.

Ändamål
Uppgifterna används för att identifiera dig som användare och visa dig de annonser som kommer att vara mest relevanta för dig, för att registrera dina köp och betalningar samt för att kunna förse dig med de tjänster du har efterfrågat, såsom att ta emot nyhetsbrev . Dessutom använder vi informationen för att optimera och förbättra våra tjänster och innehåll.

Lagringsperiod
Vi behåller information under den period som lagen tillåter och vi raderar den när den inte längre behövs eller är relevant. Perioden beror på informationens karaktär och bakgrunden till lagringen. Det är därför inte möjligt att ge en generell tidsram för när information raderas.

Offentliggörande av information
Data om din användning av webbplatsen, vilka annonser du får och ev klick, geografisk plats, kön och ålderssegment osv. vidarebefordras till tredje part i den mån informationen är känd och om vi använder tredje part. Du kan se vilka tredje parter som är inblandade i avsnittet om Småkakor ovan. Informationen används för riktad reklam.

Dessutom använder vi ett antal tredje parter för lagring och behandling av data. Dessa behandlar information enbart för vår räkning och får inte använda den för sina egna syften.

Utlämnande av personuppgifter såsom namn och e-post m.m. kommer bara att ske om du ger ditt samtycke. Vi använder endast databehandlare i EU eller i länder som kan tillhandahålla din information med adekvat skydd.

Insikter och klagomål
Du har rätt att få information om de personuppgifter vi behandlar om dig i ett standardformat (dataportabilitet). Du kan också när som helst invända mot användningen av informationen. Du kan också återkalla ditt samtycke för att uppgifter om dig ska behandlas. Om uppgifterna som behandlas om dig är felaktiga har du rätt att få dem rättade eller raderade. Förfrågningar om detta kan göras till: . Om du vill klaga på vår behandling av dina personuppgifter har du även möjlighet att ta kontakt Datainspektionen.
Om du inte längre vill att vi ska behandla dina personuppgifter, eller att vi ska begränsa behandlingen av dina personuppgifter, kan du även skicka oss en begäran om detta till ovan nämnda e-postadress.